bilar

Nej, du får inte byta försäkringsbolag när du vill.

Varje månad blir Sveriges försäkringsbolag nedringda av försäkringstagare som vill säga upp sina bilförsäkringar. Svaret blir i majoriteten av fallen att “det går tyvärr inte”. Anledningen stavas Försäkringsavtalslagen

Enligt lagen är man som bilförsäkringstagare, i den absoluta majoriteten av fallen, bunden till sin försäkring ett år åt gången. Brytdatumet på denna kallas i försäkringsvärlden för huvudförfallodag. Detta innebär, att så länge som försäkringsbehovet finns kvar (man äger en registrerad bil), måste man invänta detta datum innan ett bolagsbyte kan bli aktuellt.

Genom åren har dock mer eller mindre påhittiga försök gjorts för att kringgå denna regel. Vissa mer effektiva än andra.

Ägarbyte

Ägarbyte är egentligen det enda som kan bryta försäkringsavtalet med omedelbar verkan. Ett inte alltför ovanligt knep har därför blivit att, när man tycker att man betalar för mycket (den vanligaste anledningen till att man vill byta), så byter man bara ägare inom familjen. 

Ställa av och på bilen

Många tror att detta löser “problemet”, men faktum är att även om försäkringsbehovet tillfälligt upphör i samband med en avställning, kommer det automatiskt tillbaka samma sekund som bilen ställs på igen. Och det är försäkringsbolaget som hade försäkringen innan avställningen som har kvar rätten att försäkra den (vilande trafikförsäkringsbevis).

Strunta i att betala

Detta är det farligaste sättet att försöka komma runt avtalet på. Om du inte betalar din bilförsäkring, riskerar du att tvångsförsäkras med enbart en trafikförsäkring hos TFF, Trafikförsäkringsföreningen. Och detta till en extremt hög daglig kostnad i form av en trafikförsäkringsavgift. Även om du skulle ha tecknat en ny försäkring, är det långt ifrån säkert att detta blir en giltig försäkring, då det uppstår problem med trafikförsäkringsbeviset. 

Försäkringssiten Försäkra Bil försöker bringa klarhet i denna typen av försäkringsregler, och har därför tagit fram en enkel checklista som alla bilägare kan vända sig till när de går i tankarna om att byta försäkringsbolag på bil. På detta sätt kan man ha en bilförsäkring med bra villkor och ett förmånligt pris utan att försöka krångla sig förbi reglerna.

Checklistan över bolagsbyte från Försäkra Bil.se

  1. Håll koll på din förfallodag
  2. Håll koll på din nuvarande omfattning
  3. Jämför försäkringar (med identiska villkor) inför varje förfallodag
  4. Om du vill byta: Teckna den nya försäkringen med huvudförfallodagen som startdatumstart på nuvarande huvudförfallodag
  5. Säg upp bilförsäkringen på ditt gamla bolag när förnyelsepapprena kommer i brevlådan
  6. Betala den nya försäkringen
  7. Bytet är klart!